Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán: Quý khách sử dụng dịch vụ tại ninhbinhcar.com có thể lựa chọn...

Chính sách hủy vé/đổi trả

Chính sách đổi trả/ hủy vé Quý khách có nhu cầu đổi hoặc hủy vé...

Nghĩa vụ của người mua vé/người bán

Quyền và nghĩa vụ của người bán(com): Chúng tôi có quyền kiểm tra, cập nhật,...

Chính sách bảo vệ, bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chính sách bảo vệ, bảo mật thông tin khách hàng: a.Mục đích và phạm vi...

Chính sách xử lý khiếu nại

Chúng tôi (Ban quản trị ninhbinhcar.com) – Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng...

Chính sách bảo mật thanh toán

Chính sách bảo mật đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của các Đối tác...

Chính sách vận chuyển

Vì lợi ích của khách hàng và công ty, khách hàng nên mang theo CMND...