Điều khoản điều kiện

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng...

Chính sách hoàn tiền

* Chính sách huỷ vé: Thời gian huỷ vé trước 24h thời điểm xe khởi...

Chính sách thanh toán

* Quý khách đặt dịch vụ và thanh toán tiền mặt (Trả trực tiếp cho...

Chính sách bảo mật thanh toán

Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên...