Chính sách hoàn tiền

Gọi đặt xe: 1900 633 628 - 083 9292 688


* Chính sách huỷ vé:

  • Thời gian huỷ vé trước 24h thời điểm xe khởi hành: Không mất phí
  • Thời gian huỳ vé 12 tiếng đến 24 tiếng trước thời điểm xe khởi hành: Mất 50% giá vé
  • Thời gian huỷ vé từ 0 đến 12 tiếng trước thời điểm xe khời hành: Mất 100% giá vé
  • Ra muộn không kịp giờ xe chạy: Mất 100% giá vé

Gọi đặt xe: 1900 633 628 - 083 9292 688