Đom đóm trong rừng đêm ở vườn quốc gia Cúc Phương

Nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hữu Thông chụp vũ điệu ánh sáng của đàn đom đóm...