Cùng Ninh Bình Car về vùng đất Cố đô ngắm mùa sen tháng 6

Khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 là thời điểm các đầm sen...