WE ARE NBC 2764

Dự án kết nối nhà cung cấp dịch vụ thuê xe du lịch tại Ninh Bình 

NinhbinhCar là dự án kết nối cộng đồng những nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch tại Ninh Bình. Liên kết tạo mạng lưới trao đổi xe và tìm kiếm đối tác cung cấp xe cho thuê.

NBC LÀM GÌ ?

NBC sẽ giúp kết nối toàn bộ các nhà cung cấp dịch vụ thuê xe du lịch tại Ninh Bình nhằm gia tăng lượng khách hàng và trao đổi thông tin.

Copyright Ninhbinhcar.com © 2016. All rights reserved.

TOP